De Wetenschap achter EuroTalk Ltd

Hoe je leert

Om te begrijpen hoe de producten van EuroTalk werken, moet je eerst begrijpen waarom de ene manier om iets te leren beter werkt dan de andere.

Veel mensen denken dat er bij het leren heel wat concentratie en veelvuldig herhalen komt kijken. Zij sluiten daar aan bij de “no pain, no gain”denkrichting: zonder inspanning, geen resultaat. Tot op zekere hoogte klopt dat ook.

Maar wetenschappelijk onderzoek naar hoe ons brein functioneert, heeft aangetoond dat dat toch niet de beste weg is. Reeds geruime tijd weten onderzoekers in de neurowetenschappen dat deze leerstijl een overbodige spanning teweeg brengt en vooral dat hij maar de helft van onze hersenen aanspreekt.

Om goed te leren moet je enerzijds ontspannen zijn, maar anderzijds ook alert zijn voor elk nieuw idee en voor alle nieuwe informatie die wordt aangeboden. Op die manier worden zowel de linker- als de rechterhersenhelft aan het werk gezet.

De linkerhelft – die de rechterkant van het lichaam bestuurt – is vooral logisch georiënteerd. De rechterhelft – die de linkerkant van het lichaam bestuurt – is veeleer creatief geïnspireerd.

Je hele brein aanspreken

Eén afbeelding is echt duizend woorden waard. Je visuele geheugen (rechterhersenhelft) is immers veel nauwgezetter dan je woordgeheugen (linkerhersenhelft). Wanneer je dus een nieuwe taal leert, heb je er alle baat bij wanneer je tijdens het leren visuele en verbale informatie combineert. Leren wordt daardoor veel effectiever. Deze techniek, ook wel “dual coding” (dubbele codering) genoemd, verhoogt op verregaande manier de graad waarin je informatie vasthoudt of opnieuw oproept.

Dat is bijvoorbeeld de reden waarom een (mondelinge) wegbeschrijving altijd zoveel efficiënter is wanneer je op hetzelfde ogenblik een plannetje ter beschikking hebt. En daarom vind je dus op de CD’s van EuroTalk afbeeldingen naast nieuwe woorden, uitdrukkingen en zinnen.

Waarom “betrokkenheid” bij wat je leert, de sleutel tot success is

Ben je ooit tot uiterste wanhoop gedreven omdat je als een papegaai ogenschijnlijk betekenisloze zinnetjes uitentreuren moest herhalen? Wij wel!

Om de informatie die je opneemt, van je korte-termijngeheugen over te kunnen hevelen naar je lange-termijngeheugen, moet ze iets voor jou betekenen. Gewoon maar herhalen is zelden voldoende.

Dat is zoiets als ergens voor de eerste keer naar toegaan, terwijl iemand anders rijdt. De kans is groot dat je de weg veel minder gemakkelijk kan terugvinden, dan wanneer je zelf achter het stuur had gezeten. Wanneer je niet zelf stuurt, ben je veel minder betrokken dan wanneer je zelf rijdt. Als chauffeur – en zeker wanneer je wordt gevraagd dezelfde rit te maken kort na die eerste keer – sla je alles veel beter op in je geheugen.

Nieuwe ervaringen, die een deel van ons korte-termijngeheugen benutten – worden immers veel gemakkelijker naar het lange-termijngeheugen overgebracht, wanneer dat gepaard gaat met actieve handelingen en herhaling.

Daarom test EuroTalk wat je hebt geleerd aan de hand van quizzen. Zij helpen je om de context en de praktische betekenis van de nieuw geleerde taal te begrijpen en door steeds weer opnieuw te vragen wat je hebt geleerd, versterken zij je lange-termijngeheugen. En zo wordt nieuwe informatie op een meer duurzame manier opgeslagen en is het ook gemakkelijker om die informatie opnieuw op te roepen.

De meest geschikte leeromgeving

Ontspannen, alert op en betrokken bij nieuwe informatie, zijn belangrijk, maar er is nog een vierde factor die bijdraagt aan een ideale leeromgeving: plezier.

Wanneer we onszelf amuseren komt de chemische neurotransmitter dopamine vrij in onze hersenen. Dopamine verhoogt de concentratie en de leercapaciteit en het creëert een “goed gevoel”, dat ons gemotiveerd houdt.

Door onze hersenen te stimuleren met interactie en spel vergroten we ook onze geheugencapaciteit. Onze hersenen ontwikkelen nieuwe synapsen (de verbindingen tussen de zenuwcellen in onze hersenen) en op hun beurt maken die een rijkere informatiestroom mogelijk. Het is een beproefde leercyclus!

Via spel ons leren te optimaliseren doen we als kind instinctief en dat willen we als volwassenen wel eens uit het oog verliezen. De EuroTalk CD’s gebruiken het principe van het leren via spel om zo ons leerpotentieel tot zijn maximum vermogen op te voeren. De CD’s gebruiken spellen en een scoresysteem met bronzen, zilveren en gouden medailles om te motiveren en juiste antwoorden te belonen. En omdat het ook een spel is, wordt er dopamine in de hersenen geproduceerd dat de ontwikkeling van synapsen stimuleert en daardoor het leren efficiënter maakt.

Dus, onze top tips om wat dan ook te leren zijn:

  • Zet al je leervermogens in door afbeeldingen, klanken en andere niet-verbale triggers te gebruiken;
  • Herhaal niet alleen wat je leert, maar denk erover na en leef je in;
  • Maar boven alles, ontspan en amuseer je. Spel is verslavend en het helpt je om te leren.

Wie zijn wij?

‘Het draati allemaal rond plezier hebben in het leren’ zegt Richard Howeson, één van de twee initiatiefnemers die EuroTalk opzetten. “Als je wil afzien, kom dan niet naar ons, wij kunnen je niet helpen.”

Wij houden ons niet bezig met regels en tabellen. De meesten worden daar maar door afgeschrikt. Wij maken het soort producten, die we zelf willen gebruiken. Daarom zijn er zoveel afbeeldingen, klanken, spellen… Daarom zijn al onze producten doortrokken van het spelelement. Maar… daar zit wetenschap achter!

Hoe ging het allemaal van start?

Richard voert dat terug naar een persoonlijke ervating. “In de vroege 80’er jaren was ik in Frankrijk. Ik kende geen woord Frans. Ik had het wel op school geleerd, maar ik kon me er gewoon niets van herinneren. Dat deed mij beseffen dat voor mij het schoolsysteem had gefaald. Ik had jaren geleerd en er niets van overgehouden.”

Ik ging op zoek naar een betere methode om mensen zoals mezelf te onderwijzen. Heel wat inspiratie vond ik bij kinderen. Hoe slaagden zij er toch in zo veel zo snel te leren. Maar dat komt eigenlijk neer op de manier waarop zij leren, de manier waarop zij informatie zien. Eigenlijk zijn zij altijd interactief met de dingen bezig en ik vroeg me af of iedereen op deze manier zou kunnen leren?

En toen werd de CD-ROM gelanceerd. Het woord ‘interactief’ was geboren. Dat was de volgende grote stap voorwaarts. Interactieve media maakten het mogelijk zoveel meer te doen dan een boek en audio-CD toelaten. Dat was het antwoord. Dat was de manier waarop we taal konden aanbieden en de studenten op een natuurlijke manier te engageren. Dat deden we… Dat doen we nog altijd.

**”Ons bedrijf startte in mijn voorkamer”, zegt Andrew Ashe, de andere stichter. “Daar deden we de eerste opnametesten en begonnen we de spellen te programmeren die uiteindelijk zouden leiden tot Talk Now!”

“We moesten creatief zijn met onze middelen in die tijd. Op een keer hadden we een aantal opnamescripts voor onze Russische reeks klaar om te worden opgenomen tegen een korte deadline. Gelukkig was een van onze werknemers erg bedreven geworden in het nabootsen van de Russische stemacteur. Het enige wat ontbrak was een opnamestudio. Een auto en een deken bracht de oplossing.”

“Weinigen weten dat een auto een geweldige akoestiek heeft om geluidsopnamen te maken, als hij maar uit de buurt van het verkeer is. Dus reden we naar een park. Geen verkeer… maar elke tien seconden kwam er wel een vliegtuig overvliegen. We slaagden er uiteindelijk toch in onze opnamen te maken door te wachten op de intervallen tussen twee vliegtuigen en onze Russische spreker in te pakken in een deken dat als klankdemper fungeerde! Sindsdien is er heel wat verandert, maar je moet ergens beginnen.”

De missie van EuroTalk

Taal leren zo gemakkelijk en zo bereikbaar mogelijk maken voor zoveel mogelijk mensen, overal ter wereld.

Andrew legt uit: “Veel mensen die geen Engels spreken hebben niet de zelfde toegang tot leermaterialen als Engelstalige moedertaalsprekers. Als mensen in Vietnam IJslands willen leren, zal het hen heel wat tijd en energie kosten om iemand te vinden die het hun wil leren. Eén van de belangrijkste doelen van EuroTalk is om programma’s ter beschikking te stellen voor mensen die geen gebruik kunnen maken van handboeken en CD’s, omdat die bijna allemaal in het Engels zijn. Voor elk van onze producten maken wij het mogelijk dat ze kunnen worden aangeleerd vanuit een groot aantal andere talen.”

Onze doelen zijn ook geëvolueerd in de loop der jaren. “Oorspronkelijk,” zegt Richard, “dachten we er enkel over om de Europese talen aan te bieden. Vandaar de naam ‘Euro Talk’. We hadden een lijst van een tiental talen die we zouden maken. Waarom zijn we van dat plan afgestapt en hebben we voor meer talen geopteerd? Mensen bleven ons vragen naar andere talen. ‘Ik wil Spaans gaan doen.’ ‘Hebben jullie een cursus voor Letzenburgs?’ Het is verbluffend hoeveel talen er zijn in de wereld. Sommige daarvan zijn erg levend, andere zijn met uitsterven bedreigd. We gaan er prat op dat we die laatste geholpen hebben om te overleven.”

De toekomst?

Richard heeft zijn antwoord meteen klaar. “Da’s eenvoudig: meer talen, meer titels en vooral, meer spellen.”

Hoe EuroTalk mensen met Autisme helpt

**Onlangs ontvingen we een ontroerend verhaal uit Italië. **

“Uw Italiaanse ‘Woordentrainer’ heeft mijn zoon, Pietro, die aan autisme lijdt, enorm geholpen. Hij loopt op school één klas achter ten opzichte van zijn kameraden en hij was zeven voor hij voor het eerst ‘mama’ en ‘papa’ zei.

Woordentrainer

Over het algemeen is het moeilijk om taalhulpen te vinden voor fysiek of mentaal minder valide kinderen. Ik zocht zulke taalhulpen in Italië, vruchteloos. De woordentrainer was een uitstekend instrument om de spreekvaardigheid van Pietro te verbeteren. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan zijn groei!” Marcello Coggiatti.

We waren ook erg onder de indruk van een e-mailbericht van een moeder in de VS:

“Toen hij vijf was had mijn autistisch zoontje een onblusbare passie voor vreemde talen.

Uw producten waren perfect uitgerust om aan zijn typisch leerstijl tegemoet te komen: visuele input samen met audiofragmenten en het geschreven word. Hij absorbeert meteen alles wat hij leest en hij kan leescodes breken zonder het eerst te moeten leren!

Woordentrainer

Ik waardeer in het bijzonder het feit dat de woorden in uw producten in de doeltaalgeschreven worden en geen gebruik maken van een fonetische transcriptie. Dat hielp hem om diverse talen te leren spreken, begrijpen en lezen. We konden zijn mooie stem zo vaak horen. Zo transformeerde hij van een weinig spraakzaam kind in een jongen die de hele dag praat… en dat in uiteenlopende talen.”

Voor meer informatie over vreemde talen leren en autsime: Vivienne Wire heeft een nuttige en informatieve website: Autism and foreign language learning.

Heb je een autistisch kind dat talen leuk vindt? Misschien kunnen wij helpen. Het jongetje, van wie sprake in bovenstaand verhaal genoot echt van Woordentrainer om zijn eigen belangstelling voor diverse talen te bevredigen. Kinderen houden van de vriendelijke tijger en vinden de bonte afbeeldingen leuk, en de spellen helpen echt om hen aan het werk te zetten.

Hoe EuroTalk mensen met een spraakhandicap heeft geholpen

Joan Green is een logopediste inMaryland, USA. Zij stichtte Innovative Speech Therapy. Joan gebruikt computerprogramma’s en andere computertechnologie in haar werk met klanten die worstelen met communicatieproblemen als gevolg van een infarct, een verwonding aan het hoofd of een ontwikkelingsstoornis. Ze heeft EuroTalk als ondersteunend instrument in haar boek opgenomen, Technology for Communication and Cognitive Treatment: The Clinician’s Guide. Joan brengt vooral de programma’s onder de aandacht die bedoeld zijn voor het onderwijzen van Engels als tweede taal, zoals Talk Now! and World Talk.

Hoe EuroTalk adoptiekinderen heeft geholpen

Ben je van plan om een kind uit Afrika, Latijns-Amerika of misschien wel Azië te adopteren? Dan is het helemaal niet denkbeeldig dat zo’n kind weinig of geen Nederlands spreekt. - zoiets leidt vaak al vlug tot een foute conclusie over de intelligentie van dat kind. Dat was bijvoorbeeld het geval met dit kleine meisje uit Oekraïne:

Woordentrainer

“Toen onze adoptiedochter pas bij ons was, lieten we haar testen en men vertelde ons dat ze een mentale achterstand had. Dat bleek echter algauw helemaal verkeerd. Haar problemen hadden allemaal te maken met een beperkte taalvaardigheid (in onze taal, uiteraard) en hadden niets te maken met haar mentale ontwikkeling. Aangezien haar leven al heel traumatisch begonnen was, toonde zij helemaal geen interesse om Nederlands te leren en wij worstelden echt om een mondje Oekraïens te leren. Het mooie aan de woordentrainer is dat zij er zoveel plezier aan beleefde. Het was meer een spel dan een les en meer nog – het was een activiteit die we samen konden doen waardoor onze onderlinge verbondenheid groeide. Langzaamaan begon ze Nederlands te spreken. We hebben haar onlangs opnieuw laten testen, en wat blijkt, ze behoeft helemaal geen speciale behandeling.

Aanvankelijk had ik zo mijn twijfels of het zou functioneren, maar ik kan er niet genoeg de nadruk op leggen welke impact dit had op de ontwikkeling van onze dochter. Van een zeer gefrustreerd klein meisje, die niet tot communicatie in staat was, veranderde zij in een levendig, opgewekt babbelkousje. Dag en nacht verschil met het kind dat we een jaar geleden mee naar Nederland brachten. Nu is zij met geen stokken weg te krijgen van haar computer met de woordentrainer en gaat ze huppelend door het leven.

Talk Now!

Een muisklik volstaat om van de ene taal naar welke andere taal van de EuroTalk producten over te schakelen zodat je kind Nederlands kan leren vanuit zijn of haar eigen moedertaal. En ben je zelf er op gebrand iets van hun taal te leren, probeer dan Woordentrainer of Talk Now! – zo leer je snel de basis en kan je je vermaken met de hele familie terwijl ieder de taal van de ander leert!